Taalexcursie


Op daguitstap naar een Franstalige stad

Dagexcursie vanaf €240/begeleider (max. 25 leerlingen per begeleider)

Inbegrepen: begeleid taalprogramma gedurende 4 uur

Niet inbegrepen: transport heen en terug (op aanvraag)

Op taalexcursie naar Namen, Luik, Waver, Brussel of Rijsel

Een taalexcursie is een (halve)daguitstap naar Namen, Luik, Louvain-La-Neuve (NIEUW), Waver (enkel woensdag), Brussel (veel Franstaligen) of Rijsel waarbij er 4 uur taalactiviteiten aangeboden worden (10-12u & 13-15u, uitz. Waver: 9-11u30). Via dynamische methodieken komen de leerlingen veelvuldig in contact met de lokale bevolking en dit op een aangename manier. Er wordt telkens gekozen voor een stad in combinatie met een formule: taalanimatie, express, Simenon of Tour de France. Voor de leerkrachten is het een feest om hun leerlingen hun grenzen te zien verleggen op het terrein. Tijdens een taalexcursie realiseer je met je leerlingen bovendien heel wat vakoverschrijdende eindtermen. Hier vind je een overzicht van de VOET die op een taalexcursie worden bereikt. 

Onze gevarieerde basisformule: taalanimatie

De formule 'taalanimatie' is een echte klasuitstap waarbij de leerlingen op een prettige, creatieve en veilige manier met een stad en het Frans in aanraking komen. De leerlingen werken in kleine groepjes van een drietal leerlingen. Zo is iedereen actief. Sommige deelnemers spreken op zo'n dag meer mensen aan dan tijdens hun hele schoolloopbaan. 

De begeleiders hanteren een brede waaier van mogelijkheden om de jongeren op een speelse maar goed begeleide manier over de angstdrempel heen te helpen. Na elk contact met een Franstalige komen de jongeren verslag uitbrengen om daarna weer te vertrekken voor een volgende opdracht. Deze werkwijze verschilt van de klassieke 'opdrachtenlijstjes' en verhoogt de interactie tussen de begeleider, de leerkracht, de leerlingen en de lokale bevolking. Geen ellenlange vragenlijsten maar funmomenten waarbij je vlot 50 mensen aanspreekt op nauwelijks enkele uren tijd.

In de voormiddag situeren de taalactiviteiten zich op verschillende locaties in het historisch gedeelte van de stad waarbij de begeleider bij elke bezienswaardigheid wat uitleg geeft. Na deze opwarmingsoefening verleggen we 's namiddags het actieterrein naar het winkelwandelcentrum. In Waver vinden de activiteiten plaats op en naast de wekelijkse markt. De contacten met de lokale bevolking verlopen nu in een versneld tempo en zijn zeer gevarieerd. Sommige opdrachten lijken 's morgens nog onmogelijk. Toch slagen de jongeren erin de mensen te overtuigen, hen vragen te stellen en te bedanken voor de moeite. Nergens is de stap tussen kennen en kunnen zo klein.

De taalanimatie in Rijsel kreeg een nieuw historisch en cultureel jasje. Zo maken de leerlingen kennis met Generaal De Gaulle en enkele smakelijke streekgerechten en leren ze meer over de band tussen Vlaanderen en Rijsel. Of wat dacht u van een taalexcursie op de kerstmarkt van Luik of Brussel? Frans leren in een winters sfeertje! 

NIEUW vanaf september 2019: 

Louvain-la-Neuve, jong, dynamisch én een bewogen geschiedenis

Tussen Brussel en Leuven, in het midden van Waals-Brabant, werd in 1971 een stad geboren, Louvain-la-Neuve. Het was van moeten: Leuven barstte uit zijn universitaire voegen en er was geen plaats meer voor de franstalige studenten.

Voor urbanisten een uitgelezen kans om van nul een stad te bouwen die mooi verweeft met de omgeving, die toegankelijk is voor iedereen, veilig en gezellig. En zoals in elke studentenstad zijn er studenten die blijven hangen en er hun leven uitbouwen…

Ondertussen is LLN uitgegroeid tot een volwaardige stad waar jong en minder jong samenleven, de universiteit en zijn studenten zorgen voor de lijm van deze dynamische stad. Het ideale decor voor CLIP om leerlingen vertrouwen te laten opdoen in het Frans en tegelijkertijd een stad te leren kennen met een heel speciale sfeer en karakter.

Je kan onze vaste troeven combineren met een activiteit typisch voor Louvain-la-Neuve:

- Disc Golf: een internationaal erkende sport, onbekend in Vlaanderen, maar in Louvain-la-Neuve wordt het rond het meer gespeeld. Sport versus taal… wie haalt het?

- Musée Hergé: een gebouw met een heel speciale architectuur vormt het decor voor het al even speciale leven van de geestelijke vader van Kuifje in onder te brengen… een bezoek aan de hand van een zoektocht leren je veel over de tekenaar en zijn… zoon!

Sport, cultuur, geschiedenis en maatschappelijk uniek… Louvain-la-Neuve heeft veel te bieden! Samen met u stellen we een gepast programma op, rekening houdend met leeftijd, taalniveau én interesses van uw leerlingen.

 

Onze thematische excursies: een alternatief voor de 'klassieke' taalanimatieformules

 Namen Express (10u tot 12u en 13u-15u) - Namen 

In de stijl van de TV-reeks 'Peking Express' volgen de leerlingen een parcours in de stad. Aan iedere halte is er een opdracht, waarmee men seconden kan sprokkelen. De eindbestemming is geheim. Deze race tegen de tijd zorgt gegarandeerd voor spannende momenten. In Namen vindt deze activiteit plaats in het historische centrum. 

 Simenon (10 tot 12u30, gevolgd door klassieke taalanimatie 13u30 tot 15u)  - Luik 

Paniek in Luik. Een bekende Waal is vermist. Simenon roept de hulp van de leerlingen in om hem terug te vinden. Met enkele hints gaan de leerlingen op onderzoek uit op verschillende locaties in de stad. Door opdrachten tot een goed einde te brengen, krijgen de leerlingen extra informatie. 's Namiddags wordt de dag afgerond met anderhalf uur taalanimatie, een werveling aan leuke opdrachten die de leerlingen letterlijk in beweging brengen.

 Tour de France (10 tot 12u30, gevolgd door klassieke taalanimatie 13u30 tot 15u)  - Rijsel 

In het thema van de Tour de France maken de leerlingen kennis met de verschillende aspecten van de Franse cultuur. Doel is het peloton achter te laten en aan de haal te gaan met de gele trui. In verschillende etappes komen de leerlingen dichter bij een overwinning op de Champs Elysées. 's Namiddags wordt de dag afgerond met anderhalf uur taalanimatie, een werveling aan leuke opdrachten die de leerlingen letterlijk in beweging brengen.

 Bruxelles BD (10u tot 12u en 13u tot 15u)

De leerlingen doorkruisen Brussel in de voetsporen van bekende stripfiguren als le Petit Spirou en Gaston Lagaffe. De zoektocht brengt de leerlingen niet alleen naar grote highlights als de Grote Markt, de Munt en Manneken Pis, maar ook naar stripmuren op minder bekende plekjes. De leerlingen leren wat 'een taluur', 'ne fafoul' en 'een zinneke' is, hoe je een Brusselse wafel maakt en wat de legende is achter Manneken Pis.  

Transport op aanvraag

U kan de steden bereiken met de trein of met de autocar. Wij werken samen met vaste buspartners die mee borg staan voor een vlotte organisatie. U kan hiervoor via ons een prijs aanvragen.

Braives MEP 3

Hoe reserveren?

De excursies gebeuren in samenwerking met AFF vzw en CLIP Taalvakanties vzw.

 

De reservatie dient uiterlijk 8 weken voor de aanvang van de activiteit te gebeuren. Als deze deadline is verstreken, is het aangewezen telefonisch contact op te nemen met het secretariaat (016/230595).

De betaling gebeurt vóór de excursie bij ontvangst van de factuur. Zij omvat het lidmaatschap van AFF vzw.

Kleine wijzigingen in het aantal deelnemende leerlingen hebben geen invloed op de afrekening. In het geval van een aanzienlijke wijziging van het aantal leerlingen kan er wel een nieuwe omkaderingsvorm worden afgesproken (1 monitor meer of minder) met bijhorende tarieven (cf. annulatievoorwaarden).

Aandachtspunten

  • Gelieve de groepsindeling op voorhand af te stemmen op het aantal begeleiders en de groepen als dusdanig op te stellen dat de begeleiders ter plaatse onmiddellijk van start kunnen gaan met de taalactiviteiten. Verdeel de leerlingen ook per groepjes van drie.
  • Elke leerling dient balpen en papier bij te hebben.
  • U kan de leerlingen al wat voorbereiden op deze uitstap in de klas door hen enkele vaardigheden aan te leren zoals de aandacht trekken van een voorbijganger, een gesprek aanknopen en afronden, ...
  • Gelieve een kwartier op voorhand ter plaatse te zijn. Zo kan er een korte sanitaire stop ingelast worden en kunnen we toch stipt op tijd beginnen.

Begeleiding

Het aantal begeleiders wordt bepaald door de school. Wij adviseren minimum 17 en maximum 25 leerlingen per begeleider als vlot werkbare omkaderingsvorm. Wij stellen maximum 6 begeleiders ter beschikking per dag. Een actieve medewerking van een even groot aantal leerkrachten (niet noodzakelijk taalleerkrachten) is verondersteld. De leerkrachten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de leerlingen. Zij blijven tijdens de taalactiviteiten dan ook heel de tijd bij hun groep (min. 1 leerkracht per CLIPbegeleider). Dit werkt het meest motiverend en is conform de richtlijnen van de verzekering.  

Indien meer begeleiders nodig zijn, bieden wij excursies van een halve dag. In de voormiddag krijgt de ene helft van de groep activiteiten, in de namiddag de andere helft. De leerkrachten verzorgen de rest van het programma. Wij kunnen u hierbij ondersteunen. Indien u hiervoor kiest, duidt u bij inschrijving 'formule halve dag' aan.

Prijzen

De omkaderingsgraad die de school verkiest, bepaalt de prijs. Alle prijzen zijn inclusief het transport van de begeleiders! Het leerlingentransport is voor de rekening van de school.

Deze prijzen omvatten 1 begeleider per 'klasgroep' gedurende 4 uur.

Men kan echter ook opteren voor een doorschuifsysteem. Hierbij is er 1 begeleider voor 2 groepen (één in de voormiddag, één in de namiddag) waarbij de leerkrachten de overige 2 uren invullen. De prijzen voor Waver zijn berekend op 2,5u. 

Dit systeem heeft als belangrijk voordeel dat grotere groepen (150-300 leerlingen) ook op taalexcursie kunnen en dat de prijs een pak interessanter wordt. Dit duidt u aan bij inschrijving.

Wij hanteren een vaste prijs per begeleider.

Voor een dagexcursie (4 uur activiteiten) naar Brussel en Wallonië bedraagt de prijs per begeleider €240, voor Rijsel €290. 

Voor een halve dag in Waver (2,5 uur activiteiten) bedraagt de prijs per begeleider €155.

Bijvoorbeeld: een dagexcursie naar Namen met 25 leerlingen per begeleider kost €9,5 per leerling (€240/25), een halve dag Waver met 20 leerlingen per begeleider kost €7,75 per leerling (€155/20).

Annulaties

  • Vanwege de school

1. Enkele leerlingen zijn afwezig. Dit dient door de school intern geregeld te worden. Wij hanteren een prijs per begeleider. Afwezige leerlingen kunnen niet zomaar in mindering worden gebracht.

2. In geval van een annulatie van een begeleider dient het secretariaat, per telefoon/mail  ten laatste 48 uur voor de aanvang van de excursie op de hoogte gesteld te worden.

3. De activiteit zelf wordt geannuleerd. Indien de school de activiteit annuleert, binnen de 48u die voorafgaan aan de excursie, zal een annulatiekost aangerekend worden van €65. Bij annulatie op de dag van de activiteit zelf, wordt er €25 per begeleider aangerekend, bovenop de €65.

  • Vanwege CLIP

In geval van overmacht, door plotse ziekte van één van de begeleiders op de dag van de excursie, verandert de prijs.