Privacy Statement


Doeleinden

Wij verzamelen (persoons)gegevens op drie manieren:

  • Inschrijving leerkracht voor een excursie en/of reis
  • Infoaanvraag leerkracht voor een excursie en/of reis
  • Scholendatabank overheid

De door de betrokkene meegedeelde persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer…) dienen enkel voor intern gebruik. Concreet houdt dit in dat je gegevens niet aan derden (bv. andere organisaties) worden doorgespeeld voor commerciële doeleinden. Indien gegevens worden doorgespeeld aan derden, is dit steeds ten dienste van de schoolreis (bv. namenlijst leerlingen voor het hotel). Via een checkbox geeft de leerkracht actief toestemming voor het gebruik van de gegevens.

Bovendien maakt onze website geen gebruik van ‘cookies’. Dit is, eenvoudig uitgedrukt, een middel om enerzijds persoonsgegevens te verzamelen van alle bezoekers van een website en anderzijds om het surfen op een website voor de bezoekers te vergemakkelijken.

Rechten

Het betreft hier het recht op inzage van de persoonsgegevens en het recht op de verbetering van de persoonsgegevens.

  • Recht op inzage:
    Je stuurt een e-mail naar info@clipperreizen.be, waarin je je volledige naam vermeldt, met de vraag of je persoonsgegevens kunnen opgestuurd worden (eventueel kan je dit ook per brief doen of kan je langskomen op het secretariaat te Heverlee, zie contactgegevens).
  • Recht op verbetering:
    Dit is het recht van een ‘consument’ om de eigen persoonsgegevens, die opgenomen zijn in de database van een bedrijf/organisatie, op elk moment aan te passen of te verbeteren. De te volgen procedure is dezelfde als die hierboven: je kan per e-mail de aan te passen of de te verbeteren gegevens doorsturen.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is CLIPPER Reizen.
Contactgegevens:
CLIPPER Reizen
Tervuursesteenweg 611
3001 Leuven
tel: 016/23 05 95
info@clipperreizen.be

Dit privacystatement werd opgesteld overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en aangepast aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2017.
Bron: http://www.just.fgov.be